středa 16. června 2010

Může být Fallout skutečný?

Pokud máte rádi post-apokalyptické herní žánry, zajisté jste se proto již setkali s otázkou, zda-li se může tato vize (oblíbená náplň dnešních videoher) vyplnit, přinejhorším přesně do detailů.Pojďme si to ale nejprve celé shrnout.

Ke změně světa na neobyvatelnou, silně radioaktivně zamořenou pustinu jsou zapotřebí zbraně.Ale né ledajaké konvenční pistolky. Ale pořádně, několikamegatunové jaderné hlavice.Zajisté také znáte projekt Manhattan. Největší mozky Spojených států ve snaze sestrojit nejničivější zbraně na světě vytvořili dvě ničivé předchůdce všech atomových bomb.Tyto pumy, později nazvané "Fat man" a "Little boy" byly shozeny Americkou vládou na dvě Japonská města, Hirošimu a Nagasaki. Jaderné zbraně se poprvé použily proti civilnímu obyvatelstvu.Po této události se jaderné zbraně rozšířily do dalších zemí, zejména Ruské federace. Na světlo světa se dostal nový konflikt, studená válka.Pomysleme na zásadní fakt, že stačilo velice málo a tento článek by byl zbytečný.
Stačilo málo a svět, jaký ho známe dnes, by neexistoval a málo z nás by se dožilo dnešních dnů. Srovnávat proto Fallout s reálnou nukleární válkou je krajně zcestné a srovnatelné asi tak jako Call of duty a vojenský simulátor. Dnes již není důvod k obavám. Mocnosti by si při stavu současné ekonomiky nemohly dovolit konflikt, který by vyústil v použití nukleárních zbraní. Jednomu by se tak zdálo, že takzvané "atomové hřiby" a "nukleární zimu" pozná pouze z katastrofických a válečných filmů. Zdání ovšem klame. Na co totiž celou dobu zapomínáme jsou teroristé. Ti, co zpáchali 11.září, ti, co vysílají sebevražedné atentátníky ověnčené dynamitem a c4kou by zajisté nenamítali použít jadernou zbraň k nastolení jejich podmínek a vytvoření jakéhosi respektu před celým světem. Pokud jde o dobře organizovanou skupinu teroristů, jako třeba Al-kaida, nebude pro ně problém na černém trhu "odkoupit" pár kilogramů vyhořelého jaderného paliva. Špinavá bomba, kde bylo při výrobě použito vyhořelé palivo nezpůsobí takový výbuch a tlakovou vlnu, ba naopak je neškodná svým rozsahem pouhých několika kilometrů, v závislosti na množství použitého štěpného materiálu. Nevýhoda použití této bomby vyplývá z názvu. zamoří totiž svým spadem obrovské území a to se na dlouhou dobu stane neobyvatelým. Navíc pokud by byli teroristé dosti chytří, mohou vytvořit takzvaný kufříkový model, který nechají ležet na letišti a odpálí. Můžete namítat, že zabezpečení dnešních letišť jsou nadstandardní, ale co když bude bomba umístěna někde úplně jinde? To nikdo neví.Vraťme se ale k důležitějšímu bodu, obraně. Co dělat, když nám za městem spatříme atomový hřib? Existuje několik zásad. nejdůležitější zásadou je to, že se nesmíme za žádných okolností dívat na místo dopadu bomby. hlavně prvních pár vteřin po tlakové vlně. Takže pamatujte, nedívejte se do místa dopadu atomové bomby. bylo by to "to" poslední, co byste viděli.Také je životně důležité se nezrdžovat v blízkosti dopadu kvůli záření. pokud jste doma, jděte do míst, kde máte co nejtlustší zdi a pokud možno s co nejméně okny. jezte a pijte pouze balené potraviny a obaly před otevřením omyjte. k tomu vám postačí obyčejná voda z vodovodu. Pokud se zraníte, ránu omyjte vodou, ošetřete a zakryjte kusem čisté látky.zabráníte tak proniknutí všudypřítomných radioaktivních částeček do rány. Pokud přežijete první tři dny, vaše šance na přežití se zvyšují. Radioaktivní částečky mají totiž geometricky rychlý poločas rozpadu. za pár dní tak nedosahují ani polovinu dvé původní radioaktivity.
člověk je teoreticky schopen snést 600Ra, ale když nebudou zasaženy životně důležité orgány může to být i daleko více. ovšem tyhle rady jsou pouze pro lidi, kteří nemají šanci se vyhnout střetu s radiací. Rady na tenhle způsob byly podávány dětem ve školách hlavně za komunismu, protože pro vládu to byl dobrý kšeft, když se zachránilo 8 až 11 lidí ze 100. Naložte rodinu do auta a mažte pryč. V prvních desítkách minut unikejte prostě co nejdál pryč od místa havárie - útoku. V autě poslouchejte některou v celostátních rozhlasových stanic. Tam by měly brzy informovat o tom, co se stalo, dále v jakém rozsahu a kam zamoření postupuje. Podle toho upřesněte i trasu vašeho úniku. Jděte zkrátka zamoření z cesty. Jdinou účinnou improvizovanou ochranu, kterou lze při evakuaci smysluplně využít, je ochrana dýchacích cest. Ve vzduchu se budou nacházet částečky radioaktivního materiálu, stejně jako ozářený prach. To co jednou vdechnete, už z vás nikdy nikdo nedostane! Proto dýchejte přes improvizovaný filtr. Stačí kus husté namočené látky nebo běžné protiprachové filtry používané v průmyslu. Jakmile se dostanete na bezpečné místo, zbavte se co nejdříve kontaminace - pečlivě se osprchujte (několikrát) spolu s velmi pečlivým vydrhnutím všech ochlupených částí těla. Nezapomeňte si vyčistit také ušní zvukovody a nos. Převlečte se do nových šatů, které nepocházejí z místa havárie a nejsou tedy zamořené. Omezení působení radioaktivního záření na lidský organizmus lze dosáhnout použitím blíže určených medikamentů. prvně zde uvedu jodid draselný. Vzduch je přímo přesycen radioaktivními částicemi jódu. Ten tělo přímo hltá a uschovává ho do štítné žlázy. Pokud si vezmeme jodid draselný podle uvedené příbalové informace a zvolíme dávkování při ozáření, nebude se v těle usazovat ozářený jod. Další rozšířená rada, která pomáhá je pití červeného vína. ale pozor, pouze v rozumných dávkách, tím že se opijete, se nic nevyřeší. Na popáleniny používejte calciovou mast.Teď jsem si vzpoměl ještě na jednu hrozbu o které jsem vám neřekl, jsou tedy vlastně dvě. Jaderné zbraně jsou od nás nejblíže z Ukrajiny. Nikdo se nestará o jejich údržu a nezřídka kdy mají trhlinu v plášti, vyhlodanou zubem času. Tyto zbraně slouží pouze pro zastrašení USA, která jim posílá více ekonomické pomoci. Na druhou stranu na světě existuje dost úchyláků, co jsou schopni vynaložit poměrně slušnou sumičku, jen proto, aby mohli na vlastní oči vidět a snad i pohladit mezikontinentální balistickou raketu s ostrou nukleární hlavicí. Za ekvivalent zhruba 10.000 Kč to není nic nesplnitelného. Pokud víte, kde se sila s raketami nacházejí, lze se přímo na místě kontaktovat na někoho z důstojníků základny a domluvit krátkou "neoficiální" návštěvu v silu. Z vnitřní kontrolní rampy si můžete raketu důkladně prohlížet, nebo ji třeba i pohladit. Dokonce tam měli prý i dvojici, která si splnila svůj erotický sen a pomilovali se takzvaně "na stojáka" opřeni o raketu. To vše svědčí o bezpečnostních opatřeních jen několika málo stovek kilometrů od nás…Každopádně pokud by došlo k explozi nukleární bomby někde ve vaší blízkosti, pravděpodobně mnou výše popisovaná doporučení o improvizované ochraně vůbec nepoužijete. Poslední, nejaktuálnější hrozba, jsou jaderné elektrárny. možná věříte, že ty naše v České Rupublice jsou dostatečně zabezpečené, ale pomyslete na naše sousedy. Nemá snad Slovensko nebo Ukrajina dost zanedbaných jaderných elektráren? Nechci vás ovšem plašit druhým Černobylem. Stačí aby došlo k úniku určitého množství materiálu. Zde je na snadě nečekat na oficiální varování a okamžitě odcestovat z postižené zóny co nejdál. Pomůcka, kterou byste si měli na takovéto "dobrodružné cesty" koupit je dozimetr - přístroj, který měří úroveň radioaktivity.Zde se vám budu snažit osvětlit na jakém principu a jak ho můžete využívat abyste si zachránili život. Zaprvé je důležité si uvědomit v jakých jednotkách je vámi zakoupený dozimetr.srtupnice jsou zobrazovány nejčastěji v Sievertech (Sv), Becquerelech (Bq), Gray (Gy) nebo u starších přístrojů je v Rentgenech (R).
Dávka je podíl energie záření absorbované objemem hmoty. Jednotkou je 1Gy a uvádí se v J/kg (Joulech na kilogram). Pozor! Dozimetr neudává míru aktuální absorbované radiace, ale udává celkovou míru radiace za určitý čas. Proto je důležité si vést poznámky, hlavně abychom věděli jak moc jsme byli ozářeni.

Ozáření větší části těla

1,0 Gy (zhruba do 100 R/hod nebo do 1000 mSv/hod) způsobuje "Chřipkový stav", tělesnou únavu, skleslost, bolesti hlavy, zvracení. Po 1-2 týdnech dochází k poklesu lymfocytů a trombocytů. Po 6-8 týdnech se stav zvolna zlepšuje.

Od 1,0 - 3,5 Gy (zhruba nad 100 R/hod nebo 1000 mSv/hod. až do 300 R/hod nebo 3000 mSv/hod)nastávají předchozí příznaky, ale výraznější, přidává se krvavý průjem, později neprůchodnost střev, jejich perforace - sepse. Poruchy vodního a minerálního hospodářství v těle. Poruchy imunity.

Nad 4,0 Gy (zhruba 400 R/hod nebo 4000 mSv/hod.) vyvolává psychickou dezorientaci, zmatenost, později křeče, bezvědomí a zasažený zpravidla do týdne až čtrnácti dnů umírá.

Lokální ozáření

Do 0,5 Gy - rozšíření kapilár, zčervenání místa zasažení. Po 2 až 4 týdnech dochází k otoku a ztrátě ochlupení. Zasažení oční čočky vyvolává zákal.

Od 1,5 do 2,0 Gy vznikají vodnaté puchýře a následné infekce. Zůstávají neodstranitelné jizvy.

Nad 3,0 Gy postižená tkáň odumírá, tvoří se vřed. V pozdějším období dochází k tvorbě druhotného vředu, který se musí operativně odstranit.

To by bylo asi vše, doufám, že nic z toho nebudete potřebovat.